Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στις αναγραφόμενες ποσότητες.